Vent

L'estació meteorològica mesura la velocitat i la direcció del vent

Temperatura

L'estació meteorològica de l'IES Massanassa mesura la temperatura exterior en graus centígrads. Per tal d'evitar  les medicions  inexactes per l'efecte de l'escalfament dels aparells de medició, el termòmetre està instal·lat en una garita autoventilada.

Mesura de temperatures aparents

A més a més de la temperatura de l'aire, l'estació meteorològica calcula tres lectures de temperatura aparent: la sensació tèrmica, l'índex de calor i l'índex de temperatura / humitat / sol / vent (índex THSW).

Sensació tèrmica

La sensació tèrmica té en consideració com la velocitat del vent afecta a la nostra percepció de la temperatura de l'aire. El nostre cos calfa les molècules d'aire que ens rodegen transferint calor a la pell. Si no hi ha moviment de l'aire, aquesta capa roman al costat del cos i fa de protecció contra molècules d'aire més fredes. No obstant això, si el vent bufa es porta aquesta capa lluny del cos. Com més ràpidament bufa el vent més ràpidament es porta la calor i sentim més fred. Per damunt dels 33 graus centígrads el moviment de l'aire no té efecte aparent sobre la temperatura.

Índex de calor

L'índex de calor utilitza la temperatura i la humitat relativa per a determinar com es percep realment l'aire. Quan la humitat és baixa, la temperatura aparent pot ser menor que la temperatura de l'aire, ja que la transpiració s'evapora per a refredar el cos. No obstant això quan la humitat és alta (l'aire està saturat per vapor d'aigua) la temperatura aparent pareix major que l'actual, pel fet que la transpiració s'evapora més lentament.

Nota:L'estació meteorològica mesura l'índex de calor només quan la temperatura és superior a 14 graus C perquè és insignificant a baixes temperatures. (Per davall de 14 graus, l'índex de calor és igual a la temperatura de l'aire) L'índex de calor no es calcula per damunt de 52graus centígrads..

THSW (temperatura - humitat - sol - vent)

Finalment, com l'índex de calor, l'índex THSW utilitza la temperatura i la humitat per a calcular una temperatura aparent. A més, THSW incorpora els efectes tèrmics de la radiació solar directa i els efectes de refredament del vent en la seua percepció.

Humitat

La humitat per si sola es referix a la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire. No obstant això, la quantitat de vapor d'aigua que l'aire pot contindre diversa segons la temperatura i la pressió. La humitat relativa considera estos factors i oferix una lectura d'humitat que reflexa la quantitat de vapor d'aigua com un percentatge de la quantitat de vapor d'aigua que l'aire és capaç de contindre. La humitat relativa, a més, no és realment una mesura de la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire, sinó una relació del vapor d'aigua contingut segons la seua capacitat. Quan nosaltres usem el terme humitat en el manual i en la pantalla, volem dir humitat relativa.

És important adonar-se que la humitat relativa canvia amb la temperatura, la pressió i el vapor d'aigua contingut. Una porció d'aire amb capacitat per a 10g de vapor d'aigua conté 4g de vapor d'aigua, la humitat relativa és del 40%. Afegint 2g més de vapor d'aigua (en total 6g) canviarà la humitat relativa al 60%. Si la mateixa porció d'aire és calfada aconseguirà una capacitat de 20g de vapor d'aigua, la humitat relativa serà del 30% encara que la quantitat de vapor d'aigua no ha canviat. La humitat relativa és un factor important en la determinació de la quantitat d'evaporació de les plantes i les superfícies humides ja que l'aire calent amb una humitat baixa té gran capacitat extra de vapor d'aigua.

Punt de rosada

El punt de rosada és la temperatura a la qual l'aire ha de ser refredat perquè ocórrega la saturació, sempre que no hi haja un canvi en l'aigua continguda. El punt de rosada és una mesura important utilitzada per a predir la formació de rosada, gel i boira. Si la temperatura i el punt de rosada estan pròxims en la mateixa vesprada quan l'aire comença a tornar-se fred, és probable que es forme boira durant la nit. El punt de rosada és també un bon indicador del vapor d'aigua contingut en el moment, al contrari que la humitat relativa que considera la temperatura de l'aire. Un punt de rosada alta significa que hi ha molt de vapor d'aigua contingut. Un valor davall significa poc vapor d'aigua contingut. A més un alt punt de rosada indica probabilitat de pluja i tempestats.

Es pot usar el punt de rosada per a predir la temperatura mínima de la nit. Sempre que no s'esperen nous fronts a la nit i la humitat relativa a la vesprada siga major o igual al 50%, el punt de rosada a la vesprada li donarà una idea que temperatura mínima ha d'esperar a la nit, ja que a l'aire és probable que no es refrede més que el punt de rosada en cap moment de la nit.

Pluja caiguda

L'estació meteorològica facilita separar registres per a seguir la suma de precipitacions: tempestat de pluja, pluja diària, pluja mensual, pluja anual. L'estació, a més a més, calcula la proporció de pluja caiguda mesurant un interval de temps entre cada increment de .01 in o 0.2 mm.

Pressió baromètrica

El pes de l'aire de la nostra atmosfera exercix una pressió sobre la superfície de la terra. Esta pressió és coneguda com a pressió atmosfèrica. Generalment, com més aire hi ha sobre una zona més alta és la pressió, açò significa que la pressió atmosfèrica canvia amb l'altitud. Per exemple, la pressió atmosfèrica és major a nivell del mar que en la cima d'una muntanya. Per a compensar esta diferència i facilitar la comparació entre localitzacions amb diferents altituds, la pressió atmosfèrica és normalment ajustada a l'equivalent al nivell del mar. Este ajust és conegut com a pressió baromètrica.

En el nostre cas, com que massanassa està a només 9 metres sobre el nivell del mar, la correcció que s'ha fdició de la pressió atmosfèrica ha estat mínima.

La pressió baromètrica també canvia amb les condicions meteorològiques locals, fent que la pressió baromètrica siga una ferramenta extremadament important en les previsions del temps. Zones amb altes pressions són generalment associades amb el "bon" temps mentres que zones amb baixes pressions són associades amb "mal" temps. Per a la previsió del temps, no obstant això, el valor absolut de la pressió baromètrica és menys important que el canvi en la pressió baromètrica. En general, una pujada de la pressió indica millores en les condicions del temps i una caiguda indica un deteriorament de les mateixes.

Radiació solar

El que nosaltres anomenem "radiació solar actual" és tècnicament conegut com a radiació solar global, una mesura d'intensitat de la radiació solar en una superfície horitzontal. Esta irradiació inclou el component directe del sol i el component reflectit des de la resta del cel. Les lectures de radiació solar donen una mesura de la quantitat de radiació solar que arriba al sensor de radiació solar a qualsevol hora, expressat en Watts / metre quadrat (W/m2).

Radiació UV (ultravioleta)

L'energia del sol arriba a la terra com a rajos visibles, infrarojos i ultraviolats. L'exposició als rajos ultraviolats poden causar nombrosos problemes de salut, com cremades, càncer de pell, envelliment de la pell, cascades i pot debilitar el sistema immunològic. La nostra estació  pot ajudar-li a analitzar els nivells de radiació UV i pot advertir de situacions on l'exposició és particularment inacceptable.


La nostra estació meteorològica

L'estació meteorològica adquirida per l'IES Massanassa és la Vantage Pro2. Aquesta estació és el límit de gamma de les estacions meteorològiques de Davis Instruments.

El disseny de Vantage Pro2™ destaca per la seua elegància i robustesa. És resistent a la corrosió i a totes les inclemències del temps, des d’hiverns gelats i intenses tempestats primaverals fins a calorosos estius i forts vents tardorencs. El protector solar brinda una excel·lent protecció contra la radiació solar i altres fonts de calor radiat i reflectit. El panell solar alimenta al Conjunt Integrat de Sensors (ISS) durant el dia, al mateix temps que carrega una bateria interna que proporciona energia a la nit. Una pila de liti servix de suport en cas de necessitat.

La consola permet visualitzar totes les variables meteorològiques de forma simultània i configurar l’estació sense necessitat d’un ordinador. Presenta un còmode teclat i una gran pantalla LCD de 9 x 15 cm amb retroil·luminació, per a una lectura perfecta tant de dia com de nit.Meteomassanassa
Oratge i predicció

     
Documentació
     

2011 Estació meteorològica de l'IES Massanassa. 39 24' 43'' N - 0 23' 46'' W
IES MASSANASSA
WYSIWYG Web Builder